LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

(Từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 29/01/2018

 • Chào cờ.
 • Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968
 • Dạy và học theo TKB.
 • Toàn trường.
 • Tổ Sử báo cáo tuyên truyền.
 • HS và GV

 

2

Thứ ba, 30/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • 8g00 Dự thao giảng môn Tin học trường THPT Trần Quang Khải
 • 13g30 Phụ đạo Học sinh yếu - kém.
 • 14g00 Dự lễ Tổng kết công tác Tuyên Giáo huyện Bình Chánh.
 • 14g00 tiếp Ban Chỉ Huy Quân sự huyện Bình Chánh.
 • HS và GV
 • GV dự giờ theo phân công của TTCM.
 • GV và học sinh theo TKB phụ đạo.
 • Thầy Nguyễn Văn Hiền.
 • Thầy Ngô Kiến Ý.

 

4

Thứ tư, 31/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • 8g00 Dự thao giảng môn Lý trường THPT Bình Chánh
 • 8g00 Dự thao giảng môn Ngữ văn trường THPT Vĩnh Lộc
 • HS và GV.
 • GV dự giờ theo phân công của TTCM.
 • GV dự giờ theo phân công của TTCM.

 

5

Thứ năm, 01/02/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • 13g30 Phụ đạo Học sinh yếu - kém.
 • HS và GV.
 • GV và học sinh theo TKB phụ đạo.

 

6

Thứ sáu, 02/02/2018

 • Dạy và học theo TKB.
 • 7g30 Dự thao giảng môn Công nghệ 10 trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 • Hướng nghiệp học sinh 12, tiết 4 buổi chiều.
 • HS và GV.
 • Thầy Nguyễn Văn Toàn
 • GVCN có giờ, GT và toàn bộ Hoc sinh 12.

 

7

Thứ bảy,

03/02/2018

 • Dạy và học theo TKB.
 • 7g00 Dự thi học sinh giỏi OLYMPIC Cụm 4 tại trường THPT Bình Chánh
 • 13g30 Phụ đạo học sinh yếu - kém.
 • HS và GV.
 • Thầy Ngô Kiến Ý, Thầy Phan Văn Hoai và học sinh dự thi.
 • GV và học sinh theo TKB phụ đạo.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

(Từ ngày 22/01/2018 đến 27/01/2018)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 22/01/2018

 • Chào cờ, Hướng nghiệp tập huấn kỹ năng hội nhập công dân toàn cầu.
 • Dạy và học theo TKB
 • 8g00 Bộ Giáo dục Tập huấn Hiệu trưởng đổi mới giáo dục
 • Toàn trường phối hợp với Báo giáo dục
 • HS và GV
 • Thầy HT Nguyễn Hồng Châu.

 

2

Thứ ba, 23/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • 8g00 Bộ Giáo dục Tập huấn Hiệu trưởng đổi mới giáo dục
 • 13g30 Dự Hội nghi sơ kết Công đoàn ngành
 • 13g30 Phụ đạo Học sinh yếu - kém.
 • HS và GV
 • Thầy HT Nguyễn Hồng Châu.
 • CTCĐ cô Ngô Tuyết Diệp
 • GV và học sinh theo TKB phụ đạo.

 

4

Thứ tư, 24/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • Dự tập huân công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
 • 8g00 Dự họp mặt Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
 • 7g30 tập huấn phương pháp giáo dục STEM tại SGD-ĐT.
 • HS và GV.
 • Thầy HT Nguyễn Hồng Châu.
 • Thầy TLTN Lê Hoàng Linh
 • Thầy Khoa, Giống,Hoàng, Ân, Phát, cô Nghi.

 

5

Thứ năm, 25/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • 13g30 Phụ đạo Học sinh yếu - kém.
 • 7g30 tập huấn phương pháp giáo dục STEM tại SGD-ĐT.
 • HS và GV.
 • GV và học sinh theo TKB phụ đạo.
 • Thầy Khoa, Giống,Hoàng, Ân, Phát, cô Nghi.

 

6

Thứ sáu, 26/01/2018

 • Dạy và học theo TKB.
 • 7g30 tập huấn phương pháp giáo dục STEM tại SGD-ĐT.
 • HS và GV.
 • Thầy Khoa, Giống,Hoàng, Ân, Phát, cô Nghi.

 

7

Thứ bảy,

27/01/2018

 • Dạy và học theo TKB.
 • 8g00 học lớp công tác Tư vấn học sinh
 • 13g30 Phụ đạo học sinh yếu - kém.
 • HS và GV.
 • Cô Nguyễn Thị Châu.
 • GV và học sinh theo TKB phụ đạo.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

(Từ ngày 15/01/2018 đến 20/01/2018)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 15/01/2018

 • Chào cờ
 • Dạy và học theo TKB
 • Toàn trườnG
 • HS và GV

 

2

Thứ ba, 16/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • 7g45 dư Thao giảng môn Toán trường THPT Mạc Đỉnh Chi
 • 13g30 Họp chấm sáng kiến Khoa học
 • 13g30 Phụ đạo Học sinh yếu - kém
 • HS và GV.
 • Cô Ngọc Nga.
 • Thành viên HĐKH và GV viết SKKN
 • GV và học sinh theo TKB phụ đạo.

 

4

Thứ tư, 17/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • HS và GV.

 

5

Thứ năm, 18/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • 13g30 Phụ đạo Học sinh yếu - kém.
 • HS và GV.
 • GV và học sinh theo TKB phụ đạo

 

6

Thứ sáu, 19/01/2018

 • Dạy và học theo TKB.
 • 8g00 Dự Tổng kết công tác dân vận 2017 Huyện Bình Chánh
 • HS và GV.
 • Thầy Ngô Kiến Ý

 

7

Thứ bảy,

20/01/2018

 • Dạy và học theo TKB.
 • 8g00 Bộ Giáo dục Tập huấn Hiệu trưởng đổi mới giáo dục (4 ngày 20/1 đến 23/1/2018)
 • 8g00 Khai giảng lớp công tác Tư vấn học sinh
 • 13g30 Phụ đạo học sinh yếu - kém
 • HS và GV.
 • Thầy HT Nguyễn Hồng Châu.
 • Cô Nguyễn Thị Châu.
 • GV và học sinh theo TKB phụ đạo.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

(Từ ngày 08/01/2018 đến 13/01/2018)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 08/01/2018

 • Chào cờ
 • Giới thiệu sách cho học sinh.
 • Dạy và học theo TKB
 • Toàn trường
 • C Hiền thư viện.
 • HS và GV

 

2

Thứ ba, 09/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • 13g30 Nhận bằng khen Thủ Tướng Hội trường 2.1 SGD
 • 13g30 Họp Chi bộ
 • HS và GV.
 • Thầy HT Nguyễn Hồng Châu.
 • Tất cả Đảng viên

 

4

Thứ tư, 10/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • 8g00 Tiếp đoàn kiểm tra công tác Chính trị tư tưởng SGD
 • HS và GV.
 • BGH, Công đoàn, Đoàn thanh niên...

 

5

Thứ năm, 11/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • HS và GV.

 

6

Thứ sáu, 12/01/2018

 • Dạy và học theo TKB.
 • HS và GV.

 

7

Thứ bảy,

13/01/2018

 • Dạy và học theo TKB.
 • HS và GV.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

(Từ ngày 01/01/2018 đến 06/01/2018)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 01/01/2018

 • Học sinh nghỉ Tết Dương lịch
 • Toàn trường

 

2

Thứ ba, 02/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • HS và GV

 

4

Thứ tư, 03/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • HS và GV

 

5

Thứ năm, 04/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • Họp xét duyệt Học lực và hạnh kiểm học sinh.
 • HS và GV.
 • BGH, GVCN, Giám thị

 

6

Thứ sáu, 05/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • 14g00 Họp giao ban công tác tài chánh - kế toán hội trường 2.1 SGD-ĐT
 • HS và GV
 • Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Châu và kế toán

 

7

Thứ bảy,

06/01/2018

 • Dạy và học theo TKB
 • Học lớp bồi dưỡng kỹ năng dạy toán tại trường Đại học Sài Gòn (6/1 và 7/1/2018)
 • Hội trại 9/1 tại trường THPT Mạc Đỉnh Chi.
 • HS và GV
 • Cô Ngô Tuyết Diệp và cô Nguyễn Thị Cẩm Châu.
 • BGH, Thầy Lê Hoàng Linh và học sinh tham dự theo danh sách.

 

Thông báo

Bài viết

Dám ước mơ, dám thực hiện

17 Tháng 11 2014
Dám ước mơ, dám thực hiện

Ước mơ là bánh lái giúp con thuyền cặp bến thành công - Một học sinh lớp 11 của trường THPT Đa Phước đã ấp ủ và quyết tâm thực...

Thầy cô giáo - người chắp cánh cho những ước mơ

17 Tháng 11 2014

Sống ở đời ai cũng có cha, có mẹ, có bạn hữu, anh em và chẳng ai là kẻ không thầy bởi thế gian thường nói: “Không Thầy đố mày...

Ước mơ của tôi

18 Tháng 11 2014
Ước mơ của tôi

- Sau này lớn lên cháu muốn làm nghề gì ?- Dạ! Cháu không biết. Cháu chưa nghĩ tới điều này Đó chính là câu trả lời của tôi vào...

Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

18 Tháng 11 2014
Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

Từ Tân Kim - Cần Giuộc - Long An về làm dâu ở ấp 5 xã Đa Phước huyện Bình Chánh, chưa bao giờ cô Mai Thị Tuyết Nhung cảm...

Tiên học lễ, hậu học văn

18 Tháng 11 2014
Tiên học lễ, hậu học văn

CHỮ LỄ: Lễ là gì ? Là tập hợp những nguyên tắc, phương thức ứng xử giữa người và người trong một cộng đồng nhất định. Là văn minh, văn...

Nhà khoa học Nhật Bản đoạt giải Nobel Vật lý 2014

21 Tháng 11 2014

Giải thưởng Nobel Vật lý 2014 vừa công bố dành cho các nhà khoa học Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura với phát minh một nguồn ánh sáng thân...

10 bổ sung đáng giá trên Office 2013

28 Tháng 11 2014

Office 2013 có nhiều thay đổi từ trong ra ngoài. Giao diện mang dáng dấp Windows 8, hỗ trợ đám mây SkyDrive, kết nối SharePoint, đồng bộ dữ liệu… Phiên...

Windows 10 và những điều cần biết đầu tiên

28 Tháng 11 2014

TTO - Bỏ qua tên Windows 9, Microsoft tiến thẳng đến Windows 10, phiên bản kế tiếp Windows 8. Cái nhìn tổng quan về những cải tiến đáng chú ý.

Liên kết