SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT ĐA PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 VÀ 12

                                                               Năm học 2017 – 2018         

 

 1. SƠ KẾT CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2017.
 • Các tổ bộ môn hoàn thành các kế hoạch năm học
 • Hoàn tất các kế hoạch năm học 2017 – 2018 đã gửi mail về Sở Giáo dục-Đảo tạo.
 • Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tham dự họp giao ban về công tác chuyên môn, lớp tập huấn Kiểm tra nội bộ trường học, lớp tập huấn chuyên đề giáo dục STEM… do Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức.
 • Các tổ bộ môn tham dự họp chuyên môn Sở giáo dục theo lịch phòng Trung học và cụm chuyên môn 4 tổ chức.
 • Tham gia dự giờ thao giảng các trường trong cụm chuyên môn 4.
 • Tổ chức thao giảng cụm 4 môn Toán ( Cô Hồ Trọng Chinh) với 22 giáo viên trường bạn tham dự. Kết quả đánh giá Tốt.
 • Hoàn tất hồ sơ 2 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên giỏi Thầy Võ Huy Hoàng ( môn Lý) và Cô Hồ Trọng Chinh (môn Toán)
 • Đăng ký tiết dạy tốt, thao giảng cấp trường 14 tiết
 • Phó hiệu trưởng tiến hành dự giờ thăm lớp các môn: Vật lý, Toán học, Tin học, thể dục.
 • Tiến hành kiểm tra sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm.
 • Phó hiệu trưởng kiểm tra giáo án, sổ họp tổ giáo viên tập sự Phạm Huỳnh Hồng Ngân tổ bộ môn Tin học .
 • Tiến hành tổ chức kiểm tra tập trung giữa học kỳ I tuần 9 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017.

Kết quả như sau:

THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (DƯỚI 5)

Năm học 2017 -2018

 

Khối

Tổng

Toán

Hóa

Ngữ văn

Anh văn

Sinh học

Địa lý

Lịch sử

GDCD

 

số

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

12

356

21

5,9

52

18,3

78

27,4

72

20.2

32

9,0

123

43,2

0

0

17

23,9

0

0

11

409

124

30,3

125

30,6

162

39,6

130

31.8

187

45,7

 

 

 

 

 

 

 

 

10

357

78

21,6

68

19,1

37

10,4

88

24,7

91

25,5

 

 

 

 

 

 

 

 

TS

1122

223

19,9

245

23,3

277

26,4

290

25,9

310

27,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (DƯỚI 5)

Năm học 2016 -2017

Khối

Tổng

Toán

Hóa

Ngữ văn

Anh văn

Sinh học

Địa lý

 

số

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

SL

Tỉ lệ %

12

477

24

8.1

10

7,0

3

3.8

26

8.8

94

31.8

2

5.6

6/70

8.6

11

382

52

13.6

28

7.3

138

36.1

118

30.9

135

35.3

 

 

 

 

 

10

295

113

23.7

163

34.1

149

31.2

189

39.5

315

65.8

 

 

 

 

TS

1154

189

16.4

 211

 18,3

 330

28,6 

333

28.9

544

47.6

 

 

 

 

 

 • Tỉ lệ học sinh dưới 5 môn Sinh học so với năm học trước tăng 37,6 %.
 • Tỉ lệ học sinh khối 11 dưới 5 điểm ở tất cả các môn kiểm tra tập trung đều cao hơn tỉ lệ chung của toàn khối.
 • Có 19 trường hợp chỉnh sửa điểm trong đó 6 trường hợp chấm sót câu, 9 trường hợp cộng sai điểm và 4 trường hợp nhập sai điểm.
 • Tổ trưởng chuyên môn các môn kiểm tra tập trung nộp đề kiểm tra, đáp án đúng thời hạn, đề kiểm tra thống nhất trọng tâm ở từng khối lớp.
 • Hầu hết giáo viên thực hiện tốt công tác coi thi, không có giáo viên đi trễ và bỏ coi thi
 • Giáo viên bộ môn các môn kiểm tra tập trung nộp bài chấm về phòng học vụ đúng thời gian quy định.

 

II KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11 VÀ 12 /2017.

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Tuần 11

Từ 30/10/2017

Đến

04/11/2017

 

- Các tổ chuyên môn họp theo ngày bộ môn.

- Triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua 20/11.

- Tổ chức thao giảng cụm môn Toán

-TTBM,GVBM

 

 

-Thầy Ý và Tổ toán.

Tuần 12:

 

Từ 6/11/2017

Đến

11/11/2017

 

- 13giờ 30 thứ năm, Báo Giáo dục và các trường Đại học tổ chức tư vấn Tuyển sinh cho hs 12 tại HỘI TRƯỜNG

 

- Phó Hiệu trưởng 1 dự giờ các tổ Hóa, Ngữ văn. Tiếng Anh.

 

Tổ chức phụ đạo học sinh yếu. (tuần 1)

 

 

- Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua 20/11.

 

- BGH,GVCN12 VÀ HS 12.

- PHT1 và các tổ trưởng bộ môn Hóa, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

-PHT1, GVCN, GV dạy, GT.

- BGH và các bộ phận.

Tuần 13:

 

Từ 13/11/2017

Đến

18/11/2017

 

- Thu phiếu đăng ký bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên (Hạn chót 18/11/2017)

- Nộp danh sách thi học sinh giỏi OLYMPIC cụm 4, Giám thị, giám khảo   theo mẫu qua mail thầy Ý. ( hạn chót thứ bảy 18/11/2017)

-  Tổ chức phụ đạo học sinh yếu. (tuần 2)

 

Tập huấn chuyên đề môn Sinh đợt 1 tại trường THPT Lê Quý Đôn lúc 7g30 ngày 17/11/2017.

 

Tập huấn chuyên đề môn Sinh đợt 2 tại trường THPT Lê Trọng Tấn lúc 13g30 ngày 17/11/2017.

 

- Phó Hiệu trưởng 1 dự giờ các tổ Sinh học, Vật lý, Lịch sử.

 

- Dự giờ thao giảng cụm 4 các trường bạn môn Ngữ văn, Công nghệ, Địa lý, Toán, Hoa học.

 

- 13g 30 ngày thứ ba(14/11/2017) Họp chi bộ

- PHT1 và các tổ trưởng bộ môn.

- PHT1 và Tổ trưởng bộ môn.

 

-PHT1, GVCN, GV dạy, GT.

- Thầy Lâm Văn Giống.

 

-    Giáo viên dạy môn Sinh lớp 10.

 

- PHT1 và các tổ trưởng bộ môn Sinh học, Vật lý, Lịch sử.

- Các tổ bộ môn cử GV dự theo thư mời.

 

- Toàn thể ĐV.

Tuần 14

Từ 20/11/2017

Đến

25/11/2017

 

- Tiến hành KT nội bộ trường học: Kiểm tra phiếu dự giờ giáo viên. (Hạn chót nộp phiếu dự giờ các tổ 25/11/2017)

- Tổng hợp và nộp danh sách thi học sinh giỏi OLYMPIC cụm 4, Giám thị, giám khảo

Tập huấn chuyên đề môn Sinh đợt 3 tại trường THPT Lê Trọng Tấn lúc 7g30 ngày 24/11/2017.

-  Tổ chức phụ đạo học sinh yếu. (tuần 3)

 

- Phó Hiệu trưởng 1 dự giờ các tổ Địa lý, Giáo dục công dân, TDTT-QPAN.

 

- Lập Kế hoạch thi HK1 triển khai cho các tổ và báo về SGD-ĐT

- Đăng ký học sinh dự thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố (25/11/2017)

  - Ban KTNBTH.

 

 

- T Ngô Kiến Ý.

 

-    Giáo viên dạy môn Sinh lớp 11

- PHT1, GVCN, GV dạy, GT.

- PHT1 và các tổ trưởng bộ môn Địa lý, GDCD, TD-QPAN.

- PHT1

 

-    PHT1 và Tổ trưởng các môn dự thi.

Tuần 15

Từ 27/11/2017

Đến

2/12/2017

-Tiến hành KT nội bộ trường học: Kiểm tra sổ họp tổ giáo viên. (Hạn chót nộp sổ họp tổ 2/12/2017)

Tập huấn chuyên đề môn Công nghệ 10 tại trường THPT Lê Trọng Tấn lúc 7g30 ngày 01/12/2017.

 

-  Tổ chức phụ đạo học sinh yếu. (tuần 4)

 

- Công bố Lịch thi học kỳ 1- Dự kiến; 09 môn( Tuần 17)

- Các TỔ TRƯỞNG nộp đề KT cho Thầy Ngô Kiến Ý phê duyệt. Hạn chót: 4/12/2017.

- Ban KTNBTH.

 

-    Giáo viên dạy môn Công nghệ lớp 10.

 

- PHT1, GVCN, GV dạy, GT.

- Các bộ môn và Thầy Ngô Kiến Ý.

- Tổ trưởng Chuyên môn

Tuần 16:

 

Từ 04/12/2017

Đến

09/12/2017

- Duyệt và chọn đề để sao in.

- Sao in đề thi,niêm phong theo chế độ MẬT.

- Các bộ môn không KTTT sẽ kiểm tra HK1 tại lớp theo TKB.

- Các tổ hoàn thành hồ sơ KTNB , Thanh tra HĐ SP nhà giáo học kỳ 1.

- Công bố lịch thi ( lần 2), phòng thi, danh sách thí sinh các phòng, kiểm tra các phòng thi…

-Chuyên môn

- Theo QĐ.

- Các môn không KTTT.

- Các TTCM.

 

-Phòng máy VT, học vụ,GT,GVCN, bộ phận CSVC.

Tuần 17:

Từ 11/12/2017

Đến

16/12/2017

Tổ chức thi, chấm thi HK1.

 

HĐ coi thi, HĐ chấm thi.

Tuần 18:

Từ 18/12/2017

Đến

23/12/2017

- Dạy và học theo TKB

- Các GVBM, GVCN hoàn thành điểm danh, điểm số vào các loại sổ sách . Hạn chót hoàn thành: 30/12/2017. Học vụ kiểm tra và báo cáo tiến độ GV thực hiện.

- Các TTCM nộp hồ sơ KTNB về cho HT( Lưu ý mẫu hiệu suất chuyên môn)

- Tiếp tục ôn tập HSG cụm 4, Rà soát ds…

 

- Sáng chủ nhật, 24/12/2017: Hs khối 11, 12 tham gia dã ngoại ở Bến Tre.

- Toàn trường

- Các thầy cô.

 

 

 

- TTCM và HT.

 

- Thầy Ngô Kiến Ý và các tổ.

- Ban ngoại khóa và K11, K12.

Tuần 19

 

Từ 25/12/2017

Đến

30/12/2017

 

- Dạy và học theo TKB.

- TỔNG KẾT môn. Chuẩn bị sang HK 2. Các bộ môn tiếp tục dạy theo diễn tiến chương trình.

 

 

-TOÀN TRƯỜNG

 

 

 

                                                                  

                                                                 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7/11/2017

                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                  

 

                                                                               Ngô Kiến Ý

 

Thông báo

Bài viết

Dám ước mơ, dám thực hiện

17 Tháng 11 2014
Dám ước mơ, dám thực hiện

Ước mơ là bánh lái giúp con thuyền cặp bến thành công - Một học sinh lớp 11 của trường THPT Đa Phước đã ấp ủ và quyết tâm thực...

Thầy cô giáo - người chắp cánh cho những ước mơ

17 Tháng 11 2014

Sống ở đời ai cũng có cha, có mẹ, có bạn hữu, anh em và chẳng ai là kẻ không thầy bởi thế gian thường nói: “Không Thầy đố mày...

Ước mơ của tôi

18 Tháng 11 2014
Ước mơ của tôi

- Sau này lớn lên cháu muốn làm nghề gì ?- Dạ! Cháu không biết. Cháu chưa nghĩ tới điều này Đó chính là câu trả lời của tôi vào...

Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

18 Tháng 11 2014
Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

Từ Tân Kim - Cần Giuộc - Long An về làm dâu ở ấp 5 xã Đa Phước huyện Bình Chánh, chưa bao giờ cô Mai Thị Tuyết Nhung cảm...

Tiên học lễ, hậu học văn

18 Tháng 11 2014
Tiên học lễ, hậu học văn

CHỮ LỄ: Lễ là gì ? Là tập hợp những nguyên tắc, phương thức ứng xử giữa người và người trong một cộng đồng nhất định. Là văn minh, văn...

Nhà khoa học Nhật Bản đoạt giải Nobel Vật lý 2014

21 Tháng 11 2014

Giải thưởng Nobel Vật lý 2014 vừa công bố dành cho các nhà khoa học Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura với phát minh một nguồn ánh sáng thân...

10 bổ sung đáng giá trên Office 2013

28 Tháng 11 2014

Office 2013 có nhiều thay đổi từ trong ra ngoài. Giao diện mang dáng dấp Windows 8, hỗ trợ đám mây SkyDrive, kết nối SharePoint, đồng bộ dữ liệu… Phiên...

Windows 10 và những điều cần biết đầu tiên

28 Tháng 11 2014

TTO - Bỏ qua tên Windows 9, Microsoft tiến thẳng đến Windows 10, phiên bản kế tiếp Windows 8. Cái nhìn tổng quan về những cải tiến đáng chú ý.

Liên kết